Matematikos, informacinių technologijų konkursas „Matematinis margutis“

Matematikos, informacinių technologijų konkursas „Matematinis margutis“
Kovo 30 – balandžio 13 dienomis vyko konkursas, kurio metu mokiniai varžėsi:
 puošybos darbų popieriaus lape, naudojant įvairias priemones, būdus ir technikas,
konkurso dalyje,
 skaitmeninių puošybos darbų, naudojant kompiuterinės grafikos kūrimo programas,
konkurso dalyje.

Šiais metais sulaukėme net 201 darbo, kurie buvo vertinami atsižvelgiant į jų kūrybiškumą,
originalumą, meniškumą, interpretacijos brandumą, temos atskleidimą.
Dėkojame visiems dalyvavusiems mokiniams, jų tėvams ir bendruomenės nariams.
Už bendradarbiavimą tariame AČIŪ mokytojoms D. Ardzijauskienei, K. Mišeikienei ir D. Bartasevičienei.

Matematikos ir dailės mokytojos