„Kokybės krepšelio” projektas

Kovo 24 d. progimnazijos bendruomenės susirinkimo metu pristatytas mokyklos vykdomas ir ES bei savivaldybės lėšomis finansuojamas. Aptartos 2021-2023 metų projekto įgyvendinimo galimybės ir perspektyvos, skatinančios mokyklos ūgtį ir mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimą.

Daugiau naujienų