Prisimenant praeitį

Šiemet pilietinėje iniciatyvoje, minint Gedulo ir vilties dieną, dalyvavo 8a ir 8c klasių mokiniai. Renginys vyko Naujosios Vilnios geležinkelio stotyje, prie tremties vagono, simboliškai menančio tuometinius įvykius, niūria gaida įsirašiusius į Lietuvos istoriją.

Norėtume padėkoti Tarptautinės komisijos sekretoriatui už Padėkas progimnazijos bendruomenei, mokytojoms M. Dmitrijevaitei, V. Riabovienei bei mokiniams.

TUC Vilma Riabovienė