Skaitymo valandėlės

Spalio mėnesį skaitykloje prasidėjo skaitymo valandėlės, kurių metu vyresniųjų klasių moksleiviai
pradinukams skaito rekomenduojamos literatūros kūrinius. Skaitymų tikslas – skatinti vaikus
skaityti, ugdyti pagarbą ir meilę knygai, turtinti vaikų žodyną, lavinti vaizduotę ir kūrybiškumą.
Kodėl verta skaityti? Štai kaip į šį klausimą atsako patys moksleiviai: „skaitymas yra pagrindinė
priemonė siekiant žinių“; „skaitydami tampame protingesni“; “skaitymas lavina vaizduotę“;
„skaitymas praplečia mūsų žinių horizontą“; „skaitymas sumažina stresą“; „skaityti labai smagu“;
„skaitydami atrandame ir kuriame save“. Skaityti tikrai verta!