Knygų paroda

Spalio 17 – 28 dienomis skaitykloje veikia knygų paroda „Vincui Krėvei –
Mickevičiui 140“. Parodos tikslas – skatinti skaitytojų domėjimąsi vieno iškiliausių XX a. lietuvių
rašytojų kūryba, populiarinti bibliotekos fonde esančias Vinco Krėvės Mickevičiaus knygas.
„Skirgaila“, „Dainavos šalies senų žmonių padavimai“, „Raganius“, „Šiaudinėj pastogėj“ – šie
kūrinių pavadinimai kviečia susimąstyti apie Lietuvos praeitį, herojiškus protėvių žygius,
legendomis apgaubtus ežerus, kalvas ir miškus, apie varganą, bet poetišką dzūkų šiaudinę pastogę.
Gal tai bus paskata paimti į rankas Vinco Krėvės knygą.

Bibliotekininkė Inga Leipuvienė

Daugiau naujienų