Startuoja TOLERANCIJOS sporto renginių savaitė

Lapkričio 15 dienos 6-tų klasių mokinių tarpklasiniu kvadrato žaidimo turnyru prasideda 6-tų
ir 8-tų klasių tarpklasinių varžybų, skirtų TOLERANCIJOS dienai paminėti, savaitė.
Nuoširdi padėka visiems 6-tų klasių dalyviams už puikų pasirodymą, nuoširdų draugiškumą
varžybų metu, stiprią sportinę dvasią, toleranciją ir Kilnaus elgesio sporte „Fair Play“ nuostatų
laikymąsi bei supratimą, kad net pralaimėjimas reiškia pergalę!
Kartu su puikiai pasirodžiusiais klasės draugais LIU’KS 6-tų klasių būrelio nariai turėjo progą
pademonstruoti savo gebėjimus ir jaunesniems LIU’KS projekto dalyviams – ketvirtokams.
Kviečiu pasidžiaugti mokinių – Algio Grigalaičio ir Žygimanto Liauksmino – užfiksuotomis
varžybų akimirkomis. Tikiu, kad ši tradicija gyvuos dar ilgus metus, ir laukiu visų dalyvių
sugrįžtant.

Fizinio ugdymo mokytoja Rasa Mereškevičiūtė