„Eik taip, kaip eina laisvė“

Minint Laisvės gynėjų dieną, nėra jokio skirtumo ką segim šios dienos atlapuose. Trispalvę,
neužmirštuolę ar Gedimino stulpus ir liepsnas, juk tai darom iš pagarbos žuvusiems. Mes gebame ir
mokame būti vieningi, mes saugojame istorinę atmintį.
Susibūrus kartu, uždegėme žvakes kabinetuose, prie paminklinės lentos Dariui Gerbutavičiui
atminti, savo darbais papuošėme mokyklos erdves. Kartu pagerbėme žuvusiuosius už Lietuvos
laisvę, skanduodami „Lietuva“, mūsų širdys prisipildė gerumo, o lūpose skambėjo Eurikos Masytės
daina „Laisvė“. Ačiū visiems renginio dalyviams. Su Laisvės gynėjų diena.

Mano gimtadienis turbūt yra kitoks negu daugelio. Kiekvienas mano gimtadienio rytas
prasideda nuo žvakių uždegimo. Nors šios dienos turbūt negaliu suprasti taip, kaip tie žmonės, kurie
tą naktį stovėjo prie laužų, esu jiems dėkinga, kad gimiau laisvoje Lietuvoje. Visada susimąstau
apie Lietuvos žmonių vienybę, drąsą, pasiaukojimą, troškimą išsilaisvinti ir išsaugoti Lietuvą
ateities kartoms. Šiandien liūdime dėl žuvusiųjų, kurių daugelis buvo labai jauni ir atidavė
brangiausią turtą – gyvybę – vardan Lietuvos. Vis dėlto ši diena yra ir mūsų pergalės diena. Diena,
dėl kurios aš gimiau laisva.

8a. kl. Emilija


TUC vadovė Vilma Riabovienė