Piešinių paroda „Sausio 13-oji“

1991 m. sausio 13-osios naktį Vilniuje, prie Televizijos bokšto, SSRS tankai įvažiavo į beginklę
minią, desantininkai koviniais šoviniais šaudė į žmones. Laisvės gynėjų dienai atminti 3d klasės
mokiniai pabandė perteikti savo piešiniuose tuos tragiškus ir lemtingus įvykius, iliustruoti istoriją,
atskleisti savo jausmus ir nuomonę. Piešinių parodą „Sausio 13-oji“ kviečiame aplankyti skaitykloje
iki sausio 20 d.

Daugiau naujienų

Aš esu vilnietis

Kraštotyros-etnokultūros būrelio „Pažinkime Lietuvą“ nariai per edukaciją Istorijų namuosesausio 26 d. ne tik susipažino su paroda „Aš esu vilnietis“, bet ir sudalyvavo interaktyvioje veikloje,kur ieškojo

Skaityti daugiau