Piešinių paroda „Sausio 13-oji“

1991 m. sausio 13-osios naktį Vilniuje, prie Televizijos bokšto, SSRS tankai įvažiavo į beginklę
minią, desantininkai koviniais šoviniais šaudė į žmones. Laisvės gynėjų dienai atminti 3d klasės
mokiniai pabandė perteikti savo piešiniuose tuos tragiškus ir lemtingus įvykius, iliustruoti istoriją,
atskleisti savo jausmus ir nuomonę. Piešinių parodą „Sausio 13-oji“ kviečiame aplankyti skaitykloje
iki sausio 20 d.

Daugiau naujienų

Europinė kaimynų diena

Gegužės 31-oji yra Europinė kaimynų diena. Minėdami šią dieną, Vilniaus „Ryto“ progimnazijos priešmokyklinės grupės „Rytukai“ mokiniai, mokytojos, mokytojo padėjėja ir socialinė pedagogė gamino aitvarus, kuriais

Skaityti daugiau