Akcija „Visa mokykla skaito“

1904 metų gegužės 7 d. buvo panaikintas carinės Rusijos valdžios įvestas ir 40 metų
trukęs esminių mūsų tautiškumo ženklų – lietuviškos spaudos, knygų leidybos, laisvo žodžio –
draudimas. Dabar ši diena kasmet minima kaip Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena.

Iš tiesų, kas mes būtume be gimtojo – lietuviško žodžio skambesio? Kaip jis skambėtų
iš amžių glūdumos, jei mūsų protėviai nebūtų pasiryžę visomis išgalėmis ginti tautinį orumą –
lietuvišką žodį, spaudą ir knygą.

„Ryto“ progimnazija Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną paminėjo akcija „Visa
mokykla skaito“. Gegužės 5 d., penktadienį, 8.00 val., prasidėjus pirmai pamokai, visi 10 minučių
skaitėme.

Bibliotekininkė Inga Leipuvienė
Socialinė pedagogė Indrė Dieninytė

Daugiau naujienų

Europinė kaimynų diena

Gegužės 31-oji yra Europinė kaimynų diena. Minėdami šią dieną, Vilniaus „Ryto“ progimnazijos priešmokyklinės grupės „Rytukai“ mokiniai, mokytojos, mokytojo padėjėja ir socialinė pedagogė gamino aitvarus, kuriais

Skaityti daugiau