Apie mokyklą

MOKYKLOS FILOSOFIJA

Šiandien – vaikas, rytoj – paauglys, poryt – atsakingas pilietis.

MOKYKLOS VIZIJA

Mokykla, užtikrinanti galimybę visiems mokiniams įgyti būtinas kompetencijas, reikalingas visaverčiam gyvenimui.

MOKYKLOS MISIJA

Saugioje,  lygiateisėje  aplinkoje  padėti  mokiniui  suvokti  šiuolaikinį  pasaulį,  įgyti  kompetencijas, būtinas sėkmingam  mokymuisi, ugdyti gebėjimus, reikalingus integruotis kintančioje visuomenėje

 

 

 

MOKYKLOS VERTYBĖS

Mokymas ir mokymasis;
Bendradarbiavimas;
Tradicijų puoselėjimas;
Atsakomybė ir pareigingumas.

2024 METŲ PRIORITETAI

● Pamokos kokybės gerinimas.

● Pareigingumas ir atsakingumas.

● Saugumas ir funkcionalumas.

MOKYKLOS ISTORIJA

„Ryto“ istorija prasidėjo prieš trisdešimt devynerius metus. Mokyklos muziejuje randame įrašą: „1976 m. rugsėjo 1 dieną Vilniaus miesto Karoliniškių mikrorajone, Žaibo gatvės gale, duris atvėrė 43-ioji vidurinė mokykla“. Taip tuomet pavadinta mokykla pradėjo savo gyvavimą. Pirmasis mokyklos direktorius a. a. Antanas Mereškevičius vadovavo mokyklai 1976–2000 m. „Atrodo, kad dar visai neseniai buvau paskirtas šios mokyklos direktoriumi, pamačiau baltą pastatą, kuriame triūsė statybininkai, ir supratau, kad mano pareiga – sukurti tokią mokyklą, kurioje augtų mokiniai, su pasididžiavimu sakantys: „Čia mano mokykla“, – prisiminė direktorius 2011 metais (iš internetinio puslapio ,,Mano Karoliniškės“ 2011-10-10). Mokyklos vadovui svarbiausia užduotimi tapo surinkti mokinius ir mokytojus. Pirmąjį rugsėjį mokykloje pasitiko apie 1 400 mokinių.1978 metais mokyklą baigė pirmoji laida.

„Visi mes augome ir brendome savo mokykloje, kuri mums pirmiausiai primena jaunystės metus, išgyventus ir patirtus jausmus. Atsimename pedagogus, klasės auklėtoją, mokyklos direktorių ir, žinoma, klasės draugus“, – dalijasi prisiminimais buvęs mokinys, dabar istorijos mokytojas ir Vilniaus licėjaus direktorius Saulius Jurkevičius. Mūsų mokykloje mokėsi mokiniai, kuriais šiandien didžiuojamės. Tai Benediktas Vanagas, Lietuvos lenktynininkas, Renata Mikailionytė, Lietuvos modelis, Ridas Jasiulionis, aktorius, Saulius Nalivaika, sporto komentatorius, Darius Gerbutavičius, Lietuvos laisvės gynėjas, žuvęs 1991 m. sausio 13 d., Ričardas Berankis, pajėgiausias Lietuvos tenisininkas, ir kiti. 5 mokiniai mokyklą baigė aukso medaliu, 50 mokinių sidabro medaliu, 62 su pagyrimu. Šarūnas Ledas, Liucija Apanavičiūtė, Beata Butkevič – tarp geriausių moksleivių Lietuvoje.

 1997 m. įkurtas mokyklos muziejus (vadovė istorijos mokytoja ekspertė Vilma Riabovienė), kuriame organizuojamos parodos, susitikimai, muziejininkų būrelis rašo mokyklos istoriją. Muziejuje įamžintas Dariaus Gerbutavičiaus atminimas.

1996 m. mokyklai buvo suteiktas Vilniaus „Ryto“ vidurinės mokyklos vardas. „Linkiu naujo ryto – Rytui“ (miesto meras A. Zuokas, 2002-05-17). „Naujų, sumanių, iniciatyvių ir prasmingų darbų, žengiant koja kojon su besikeičiančiu gyvenimu. Sėkmės puoselėjant mokyklos bendruomenę“ (G. Steponavičius, Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko pavaduotojas, buvęs švietimo ministras, 2002-10-03). Taip linkėjo mokykloje lankęsi svečiai. Ir naujas rytas aušo, mainėsi laiko rūbas, keitėsi mokiniai, mokytojai, vadovai.  

Koks mokyklos veidas šiandien? Šviesus, giedras ar su rūpesčio raukšlele? 2012–2013 m. m. Vilniaus „Ryto“ vidurinė mokykla išleido paskutinę, 36-ą, abiturientų laidą. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 5 d. Nr. 1-1274 sprendimu „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų struktūros pertvarkos“ mokykla buvo reorganizuota į Vilniaus „Ryto“ progimnaziją. „Taip, mes tapome „maži“, tačiau esame pasiruošę naujiems iššūkiams ir darbams, – įsitikinusi mokyklos direktorė Ramunė Rimkuvienė, – „Ryto“ progimnaziją matau kaip modernių metodikų ir dėstymo būdų mokyklą, formuojančią humanišką požiūrį į žmogų.

MOKYKLOS MUZIEJUS

Vilniaus „Ryto“ progimnazijos muziejus – aktyvi, mokinių mėgstama ir lankoma vieta. Ypač, kai veikia parodos, kurias lanko įvairių klasių mokiniai. Muziejuje vedami edukaciniai užsiėmimai, pamokos. Muziejus atviras ne tik šios mokyklos mokiniams, bet ir svečiams iš kitų mokyklų. Mokyklos muziejuje lankėsi ir mokyklą baigę abiturientai: sporto komentatorius Saulius Nalivaika, 2006 metų geriausias mokyklos abiturientas Šarūnas Ledas, geriausia mokyklos abiturientė Liucija Apanavičiūtė bei Beata Butkevič, vaikų chirurgas Vytis Kazlauskas, teisininkė Kornelija Bogmiukaitė, LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė – Budrienė, kunigas Algirdas Toliatas, lenktynininkas Benediktas Vanagas ir daugelis kitų, kurie mielai atvyksta į renginius ir dalijasi prisiminimais apie mokyklą.
Išties turime kuo pasidžiaugti, nes mokykla per savo gyvavimo laikotarpį išugdė pakankamai daug žymių asmenybių.

Mokyklos muziejus su muziejininkų būrelio pagalba yra surinkęs medžiagą apie mokykloje dirbusius ir dirbančius mokytojus. Muziejuje veikia pastovios ekspozicijos:

 • mokyklos istorija;
 • baigusių mokyklą abiturientų laidos;
 • ekspozicija, skirta mokyklos mokiniui, žuvusiam 1991 metų sausio 13-osios naktį prie Televizijos bokšto D. Gerbutavičiui atminti. Jo atminimo įamžinimui sukurtas video filmas „Trumpa, bet įvykdyta misija žemėje“, išleisti plakatai, knyga „Sausio 13-toji „Lietuvos dvasios pergalė“, kuriai medžiagą padėjo rinkti ir muziejininkų būrelio nariai. 2016 metais ant mokyklos fasado atidengta lenta D. Gerbutavičiui atminti, kurios iniciatorė buvo mokyklos muziejaus vadovė mokytoja Vilma Riabovienė;
 • ekspozicija, skirta Lietuvos valstybingumo istorijai;
 • ekspozicija, skirta etnografijos ir etnokultūros puoselėjimui;
 • mokinių kūrybiniai darbai.

Mokyklos muziejus dalyvauja LMNŠC organizuojamuose konkursuose, parodose. Ne kartą mokinių ir muziejaus darbas įvertintas I, II ir III laipsnio Diplomais, įvairiais prizais. Mokyklos muziejus apdovanotas ŠMM Ministro Pagyrimo raštais, o jo vadovė – ne tik Pagyrimo raštu, bet ir asmeninėmis dovanomis.
Laimėtas šalies konkursas „Pinkas turi akis“, skirtas Vilniaus geto ir Lietuvos žydų, žuvusių antrojo pasaulinio karo metais įamžinimui. Laimėta I vieta šalies mastu.
Laimėtas šalies konkursas „Paminkliniai akmenys“, skirtas įamžinti savo kaimo, miesto istoriją. Laimėta III vieta šalies mastu.

Laimėtas šalies konkursas, skirtas tarpukario metams. Pasirinkta tema „Lietuvos Respublikos prezidento Antano Smetonos pėdsakais“. Laimėta II vieta šalies mastu.
Dalyvauta šalies konkurse „Suvenyras Lietuvai“. Laimėtos prizinės vietos. Mokinių darbai pateko tarp geriausių, paroda keliavo per Lietuvą, buvo pristatoma įvairiose šalies mokyklose.
2017 metai mokyklos muziejui sukako 20 metų. Visus tuos metus jam vadovauja muziejaus vadovė Vilma Riabovienė.

Iniciatyvos, kurias organizavo mokyklos muziejus:

 1. padovanok mokyklos muziejui eksponatą;
 2. surink medžiagą apie mokyklos mokytojus;
 3. užrašyk mokyklos istoriją;
 4. dalyvauk pilietinėse akcijose;
 5. organizuok susitikimus su įdomiais žmonėmis;
 6. įamžink D.Gerbutavičiaus atminimą;
 7. organizuok parodas;
 8. dalyvauk projektuose.

Mokylos muziejus ne vienerius metus dalyvauja šalies kraštotyros darbų ekspedicijoje, kur renka ir pristato surinktą medžiagą LNMŠC, darbai įvertinti I, II ir III vietomis. Mokiniai apdovanoti ŠMM bei LNMŠC diplomais, darbai įtraukti į katalogus, kuo tikrai galime didžiuotis.
Mokiniai taip pat aktyviai dalyvauja Vilniaus jaunųjų turistų centro organizuojamuose renginiuose, parodose, konkursuose, edukacinėse išvykose.  VJTC organizuotame tautosakos konkurse „Senolių godos“ eilę metų tapome nugalėtojais arba laimėjome prizines vietas. Šalies konkursas buvo vykdomas kartu su Kauno jaunųjų turistų centru. Ne kartą tapome įvairių konkursų nugalėtojais. VJTC organizuotame konkurse 100 Nepriklausomai Lietuvai „Aš tikrai myliu Lietuvą“ mokinių kūrybiniai darbai buvo apdovanoti I, III ir III laipsnio diplomais.
Pastaruoju metu mokyklos muziejaus iniciatyva mokyklos bendruomenė dalyvauja įvairiose pilietinėse akcijose. Viena iš populiariausių – dalyvavimas pilietinėje  eisenoje „Lietuvos valstybės keliu“, vykstanti vasario 16 dieną. Joje dalyvauja ne tik mokiniai, bet ir mokytojai, tėvai. Eisena prasideda nuo Katedros ir baigiasi Rasų kapinėse, kur pagerbiami Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės Akto signatarai, kiti įžymūs žmonės.

Mokyklos muziejaus iniciatyva 2019 vasario 15 d. mokykloje lankėsi  Europos Sąjungos komisaras Lietuvai Arnoldas Pranckevičius. Susitikimas vyko mokyklos aktų salėje.
Apie mokyklos muziejuje vykdomą veiklą publikuota spaudoje: leidinyje „Švietimo naujienos“, „Vorutoje“, LMNŠC  internetinėje svetainėje, VJTC  internetinėje svetainėje, mokyklos internetinėje svetainėje, Tarptautinės komisijos svetainėje bei kituose leidiniuose.

 

Mokyklos muziejaus vadovė Vilma Riabovienė