Mūsų laimėjimai

Tarptautinis edukacinis konkursas „Olympis 2021 – Rudens sesija” biologijos diplomas I laipsnio už puikų rezultatą Gustas Gruška (4a), matematikos diplomas II laipsnio už puikų rezultatą Gustas Gruška (4a), lietuvių kalbos ir literatūros diplomas III laipsnio už puikų rezultatą Gustas Gruška (4a), anglų kalbos diplomas I laipsnio už puikų rezultatą Gustas Gruška (4a). (Pradinių klasių mokytoja Rusnė Jakimavičienė)

Tarptautinis edukacinis konkursas „Olympis 2021 – Rudens sesija” anglų kalba I laipsnio diplomas ir medalis Martyna Jasutytė (7a), I laipsnio diplomas Edvinas Jakubauskas (5b), Kristupas Aluzas (5b), Algis Grigalaitis (5c), Saulė Grinkevičiūtė (6b), Marius Karuža (6b), Gabrielė Biajgo (6b), Aistė Krikštaponytė (7a), Meda Kazelskaitė (7a), Miglė Jasaitytė (7a), Augustinas Beniulis (7a), Ignas Bandzevičius (7a), Ervinas Vadeikis (7a), Gustautė Karužaitė (8b), Ema Razbadauskaitė (8c), Tadas Tomkevičius (8c), Domantas Vėžys (8c), Laura Šulgaitė (8c), Dominykas Pečiūra (8c) (Anglų kalbos mokytoja Rasa Sutkienė), Motiejus Župkauskas (5a) Gabija Torailo (5b), Mišeikytė Sofija –Ashtak (5b), Aistis Pikturna (5b),Liepa Marija Šakėnaitė (6a), Arijus Sutkus(6a) (Anglų kalbos mokytoja Diana Volodkovič). II laipsnio diplomas Gytė Jerašiūtė (5b), Goda Kadonaitė (5b), Rokas Markovskis (5c), Maksim Kazakov (5c), Kotryna Čenkutė (6b), Urtė Kačinauskytė (6b), Kajus Kaminskas (6b), Danielius Jankeliūnas (7a), Klaidas Gaupšas (7a) (Anglų kalbos mokytoja Rasa Sutkienė),  Kamilė Stučkaitė (6b), Rugilė Rimeikaitė (6a), Miglė Tolvašaitė (6a), Danielius Tamulevičius (6a) (Anglų kalbos mokytoja Diana Volodkovič).

Tarptautinis edukacinis konkursas „Olympis 2021 – Rudens sesija“ anglų kalba  I laipsnio diplomas Rokas Stasiulevičius (2d), Gabrielė Žičkutė (2b), Darvydas Tuomas (2a), Aleksandras Kuznecovas (2c), Amelija Repšaitė (2b), Aistis Viduolis (3b), Raigardas Laužikas (3a), Jonas Katiliuss (3a), Urtė Petrauskaitė (3a), Dairidas Stasiulevičius (4c) (Anglų kalbos mokytoja Dalia Šliažienė)

Europos internetinis anglų kalbos konkursas „Nalanda” I laipsnio diplomus gavo Algis Grigalaitis (5c), Kajus Kaminskas (6b), Martyna Jasutytė (7a), Aistė Krikštaponytė (7a), Ignas Bandzevičius (7a), Ervinas Vadeikis (8a), Gustautė Karužaitė (8b), Ema Razbadauskaitė (8c), Tadas Tomkevičius (8c), Dominykas Pečiūra (8c), Domantas Vėžys (8c) (Anglų kalbos mokytoja Rasa Sutkienė), II laipsnio diplomus gavo Šarūnas Gricius (5b), Edvinas Jakubauskas (5b), Rokas Česnulevičius (5b), Saulė Grinkevičiūtė (6b), Marius Karuža (6b), Urtė Kačinauskytė (6b), Augustinas Beniulis (7a), Miglė Jasaitytė (7a), Meda Kazelskaitė (7a), Klaidas Gaupšas (7a), Jelena Karenik (8b), Simona Mateikaitė (8c), Joana Matukaitė (8c), Laura Šulgaitė (8c) (Anglų kalbos mokytoja Rasa Sutkienė),  Arijus Sutkus (6b) (Anglų kalbos mokytoja Diana Volodkovič),  Akvilė Balnaitytė (8a), Lėja Stašaitytė (6c), Almantas Sadauskas (6c). (Anglų kalbos mokytojas Tahsin Ayyildiz)

Tarptautinis edukacinis konkursas „Olympis 2022 – Pavasario sesija“ anglų kalba  I laipsnio diplomas Rokas Stasiulevičius (2d), Gabrielė Žičkutė (2b), Dairidas Stasiulevičius (4b) (Anglų kalbos mokytoja Dalia Šliažienė)

Šalies tautosakos festivalis „Senolių godos“. Nominuoti šių mokinių darbai: Gustautės Karužaitės (8b), Simonos Mateikaitės (8c), Saulės Grinkevičiūtės ir Kamilės Stučkaitės  (6b). Taip pat apdovanoti Tito Zdančiaus (7a), Vincento Vaskovskio (7a), Urtės Pavliukevičiūtės (7b) ir Mariaus Malaiškos (6b) darbai (Vadovė Vilma Riabovienė). 

Lietuvos mokinių turizmo technikos čempionatas  laimėta 2 vieta Greta Kuzmickaitė (7b) ir Bernadeta Stanaitytė (7b)  vaikų amžiaus grupėje. (Vadovas Vytautas Sipavičius)

Šalies neformaliojo ugdymo konkursas  „KINGS olimpiada – rudens sesija” anglų kalba  I-ojo lygmens diplomai Smiltė  Vitkevičiūtė (3f), Emilis  Šyvis (3e), Justas Piličiauskas (3c), Jonas Katilius (3a) II-ojo lygmens diplomai Mingailė  Šeduikytė (3d), Silvija  Trunova (3e), Emilė  Reimontė (3a), Jonas  Kavaliūnas (3a) (Anglų kalbos mokytoja Dalia Šliažienė)

Šalies neformaliojo ugdymo konkurso  „KINGS olimpiada” finalistų KINGS LYGA – Anglų kalba – KINGS LYGOS sidabro medalis ir sertifikatas, Matematika – KINGS LYGOS  sidabro medalis ir sertifikatas, Lietuvių kalba – KINGS LYGOS aukso medalis ir sertifikatas Dairidas Statulevičius (4c) (Anglų kalbos mokytoja Dalia Šliažienė)

Šalies neformaliojo ugdymo konkursas  „KINGS olimpiada – pavasario sesija” anglų kalba I-ojo lygmens diplomai Sofija Marie Sims (2b) Saulė Šlikaitė (2d) Mingailė Šeduikytė (3d),  Emilis Šyvis (3e), Olivija  Treigytė (3e), Jonas  Katilius (3a), Gustas Gratas  Šykovas (4a), Giedrė  Michailovskytė (4d), II-ojo lygmens diplomai:  Emilė Reimontė (3a), Jonas Kavaliūnas (3a),  Luknė  Radzevičiūtė (4c).  (Anglų kalbos mokytoja Dalia Šliažienė)

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas  „Kalbų Kengūra” (Anglų kalba) Auksinės Kengūros diplomai: Matas Sinkevičius (2d), Elzė Žemgulytė (2c), Giedrė Michailovskytė (4d), Jonas Katilius (3a), Darvydas Tuomas (2a), Sidabrinės Kengūros diplomai: Rokas Statulevičius (2d), Radvilė Razauskaitė (4c), Kristupas Krivickas (4b),  Dairidas Statulevičius (4c), Oranžinės Kengūros diplomai: Julius Savičius (2b), Jonas Kavaliūnas(3a). (Anglų kalbos mokytoja Dalia Šliažienė)

Nacionalinis konkursas „Mano žemėlapis Lietuvai ” Gustautė Karužaitė (8b) klasė III vieta (Geografijos mokytoja Vida Turbienė,  istorijos mokytoja Vilma Riabovienė). 

Respublikinis vertimų ir iliustracijų projektas „Tavo žvilgsnis” diplomas  už puikius pasiekimus projekte (vertimas iš vokiečių kalbos)  Lauryna Stankevičiūtė (7a). (Vokiečių kalbos mokytoja Daiva Buivydienė)

Šalies nacionalinis konkursas „Lietuvos kovų už laisvę ir netekties istorija” laureatai  I vieta  Saulė Grinkevičiūtė (6b)  Maketas „Ašarų vagonas“, II vieta Aistė Krikštaponytė ir Emilija Ufartaitė (7a) Maketas „Ištuštėję namai“, III vieta  Mėja Šiniauskaitė ir Eneida Dubickaitė (8b) Maketas  „Nors žygeiviai žūva, bet jų žygis nemiršta“. (Istorijos mokytoja Vilma Riabovienė)

Šalies meninio skaitymo konkursas „Istorijos skaitymai. Istorija poezijoje ir prozoje.” I vieta
Saulė Grinkevičiūtė (6b), II vieta Simona Mateikaitė (8c). ( Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Remigija Karalienė, istorijos mokytoja Vilma Riabovienė)

Vilniaus miesto VMI konkursas „Kur keliauja mokesčiai?” III vieta Mija Trainytė (7a). (Matematikos, informacinių technologijų mokytoja Violeta Rynkevičienė)

Vilniaus miesto 1- 4 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas „Žodžiai ant tavo sparnų” II etapas, I vieta Tauras Ogulevičius (2c) (Pradinių klasių mokytoja Božena Kreč).

Vilniaus miesto viktorina (VJTC) „Lietuviais esame mes gimę“ II vieta Laura Šulgaitė (8c), III vieta Viktorija Karklelytė (8c), Danieliui Jankeliūnui padėka už kūrybiškumą (7a) (Būrelio vadovė Vilma Riabovienė).

Vilniaus miesto viktorina (VJTC), skirta Lietuvos valstybingumui, II vieta Danielius Jankeliūnas (7a) (Būrelio vadovė Vilma Riabovienė).

Vilniaus miesto konkursas (VJTC) „Mano Vilniaus gimtadienis“ I vieta Gustautė Karužaitė (8b), II vieta Kamilė Jančiauskaitė (8b), III vieta Kamilė Stučkaitė (6b) (Būrelio vadovė Vilma Riabovienė)

Vilniaus miesto orientavimosi varžybos senamiesčio gatvelėmis (VJTC) II vieta Laura Šulgaitė (8c), Simona Mateikaitė (8c), Ema Razbadauskaitė (8c), Jorė Vasarė Luneckaitė (8b) ir Gustautė Karužaitė (8b). (Būrelio vadovė Vilma Riabovienė)

Vilniaus miesto 5-8 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas 2022 m. III vieta Saulė Grinkevičiūtė (6b). (Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Remigija Karalienė)

Vilniaus miesto 7-8 klasių mokinių jaunųjų istorikų olimpiada Tadas Tomkevičius (8с) užimta 8 vieta. (Istorijos mokytoja Vilma Riabovienė)

Vilniaus miesto kūrybinio piešinių konkursas „MES – MES EUROPIEČIAI” nugalėtojai: I vieta  Gustautė Karužaitė (8b), II vieta Urtė Pavliukevičiūtė (7b), III vieta Kamilė Stučkaitė (6b). Padėkomis apdovanotos Urtė Kačinauskytė(6b) ir Deira Šimkutė (7c). (Būrelio vadovė Vilma Riabovienė)