NUOTOLINIS UGDYMAS

PAMIRŠOTE OFFICE 365 SLAPTAŽODĮ?

Visi 1-8 klasių mokiniai, pamiršę Office 365 slaptažodžius, gali kreipitis į savo klasės vadovą

Mokytojai, pamiršę Office 365 slaptažodžius, gali kreiptis į direktoriaus pavaduotoją ugdymui Ingą Šumskienę

Kaip prisijungti prie Microsoft Teams programos?

Kaip susikurti komandas Microsoft Teams programoje?

Kaip susikurti pamokos susitikimus?

Kaip susikurti sinchronines pamokas?