Informacija

Gerbiami tėveliai,

informuojame, kad, vadovaujantis Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu “Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-688 „Dėl 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo”, rudens atostogos mokiniams prailginamos iki lapkričio 9 d. imtinai.