Švenčiame kartu su valstybe

Lietuva, kai aš tave tariu –
Prieš akis sumirga raštų raštai,
Ir pilna padangė vyturių,
Ir linų žydėjimas be krašto…

Bernardas Brazdžionis „Lietuvos vardas“

Visą šią savaitę progimnazijos mokiniai dalyvavo įvairiose veiklose, susijusiose su Lietuvos
Nepriklausomybės Akto pasirašymo diena. Kraštotyros-etnokultūros būrelio nariai paruošė parodą
„1918 metų vasario 16 d. signatarai“, kuri buvo eksponuojama II aukšto parodų kampe. Kitų klasių
mokiniai domėjosi XX amžiaus pradžios įvykiais, kurdami ir pristatydami projektinius darbus.
Šiandien, šventiškai pasipuošę, mūsų mokyklos mokiniai susirinko į aktų salę. Sulaukėme itin
garbingo svečio – 1990 metų kovo 11-osios Akto signataro Česlovo Juršėno. Betarpiškas
bendravimas, akcentų sudėjimas, vertinant Lietuvos istorijos įvykius, sužavėjo visus susirinkusius.
Gerb. signataras nuo 1990 m. kovo 10 dienos Tautos interesams atstovavo 8 287 dienas, tai yra 22
metus 9 mėnesius ir 8 dienas. Tai ilgiausiai Lietuvos Respublikos Seime dirbęs politikas, asmenybė,
įnešusi neįkainojamą indėlį į Lietuvos istoriją. Visų susirinkusiųjų vardu tariame Jums nuoširdų
Ačiū.
Dėkojame progimnazijos direktorei Robertai Juodelienei už įtaigų žodį, šaunioms vedėjoms:
Saulei, Gabijai, Urtei ir visiems renginio dalyviams. Muzikos mokytojos Monikos atliekama daina
dar labiau suvienijo bendruomenę, išėjome iš renginio kupini gerumo.

Istorijos mokytoja Vilma Riabovienė

Daugiau naujienų

„Lietuva mano širdyje“

Vasario 15 d., minint 106-ąsias Lietuvos valstybės atkūrimo metines, progimnazijoje lankėsiitin garbus svečias – 1990 metų Kovo 11-osios Akto signataras Algirdas Kumža, dalinęsis savoįžvalgomis su

Skaityti daugiau

Sveikiname

Sveikiname Respublikinio 2-ų klasių mokinių anglų kalbos konkurso ,,My Family Tree“ nugalėtoją, 2d klasės mokinę Gytę Zdančiūtę, laimėjusią pirmąją vietą. Anglų kalbos mokytoja Dalia Šliažienė

Skaityti daugiau

Palydėjome žiemą

Kernavėje smagiai nusiteikę šventėme Užgavėnes. Žaidėme, šokome, dainavome. VykoLašininio ir Kanapinio kova. Deginome Morę, vijome žiemą iš kiemo. Linksmi grįžome namo. Užšventę dėkojame VJTC. Kraštotyros–etnokultūros

Skaityti daugiau