Continue Reading Piešinių paroda „Sausio 13-oji“

Piešinių paroda „Sausio 13-oji“

1991 m. sausio 13-osios naktį Vilniuje, prie Televizijos bokšto, SSRS tankai įvažiavo į beginklęminią, desantininkai koviniais šoviniais šaudė į žmones. Laisvės gynėjų dienai atminti 3d klasėsmokiniai pabandė perteikti savo piešiniuose…

Continue Reading „Eik taip, kaip eina laisvė“

„Eik taip, kaip eina laisvė“

Minint Laisvės gynėjų dieną, nėra jokio skirtumo ką segim šios dienos atlapuose. Trispalvę,neužmirštuolę ar Gedimino stulpus ir liepsnas, juk tai darom iš pagarbos žuvusiems. Mes gebame irmokame būti vieningi, mes…